ASCENDENT = východ Slunce,

vynoření se světla z temnoty. Charakterizuje celý Horoskop, a je zadáním pro rozčlenění domů ve zvěrokruhu. Znalost místa narození je důležitá proto, že astrologie pracuje s geocentrickým světovým názorem, nebo-li vnímá vesmír z konkrétního místa a konkrétního času tady na Zemi, tak jako to přirozeně dělá každá lidská bytost, než se dozví o existenci Sluneční soustavy a Vesmíru.

Jak už jsem zmínila, astrologie nazývá Slunce, Lunu a další body "planetami", což však nemyslí doslovně, protože ve skutečnosti pracuje s PRINCIPY, které tato tělesa reprezentují. V Antickém světě se těmto principům říkalo "bohové". Každý tento Princip představuje jistý druh energie z reality světa a pod tento Princip, kterých je celkem 12, se řadí "věci světa" způsobem, který z materialistického a logického úhlu pohledu na skutečnost, jsou naprosto nepochopitelné. Členění Principů nekoresponduje s logicky - hierarchickým myšlením podle Aristotelovské tradice, která je v naší společnosti východiskem pro členění světa. "Třídění skutečnosti" v astrologii je "jiné". A i proto se s pomocí této "královny esoterických věd", jak se také Astrologii říká, můžeme dostat k realitě vlastní existence způsobem, který nás přivede ke zcela novému vnímání vlastního osudu.