Rozhodování se při volbě životní cesty, studií a ujasňování si zaměření

Tímto úhlem pohledu je možno rozkrýt takové věci jako je (dosud nepochopený) talent, vlohy, sklony a také ty důvody, které tato témata zamlžují, znejasňují a zasouvají.

V okamžiku rozhodování, například v době výběru studií a nutnosti pozměnit své zaměření, může být dezorientace ve vlastních talentech a schopnostech vážným problémem, který působí zmatek, přivádí k pocitu tlaku a úzkosti, takže člověk "neví", co má dělat, k čemu se hodí, které dveře jsou pro něho otevřeny a na které nemá smysl bušit, navzdory tomu, že se to od něho, třeba v rodinném prostředí, očekává...

Cena za hodinový pohovor je 700 Kč (platí se každá půlhodina), studenti 600 Kč/hod.
Rozhovor je nahraný na CD

 


Kontakty

Objednat se přímo zde: beatland@nebesa.cz
nebo sms: 604 464 126
nebo přihláška: zde