Rozhodování se při volbě životní cesty, studií a ujasňování si zaměření

Tímto úhlem pohledu je možno rozkrýt takové věci jako je (dosud nepochopený) talent, vlohy, sklony a také ty důvody, které tato témata zamlžují, znejasňují a zasouvají.

V okamžiku rozhodování, například v době výběru studií a nutnosti pozměnit své zaměření, může být dezorientace ve vlastních talentech a schopnostech vážným problémem, který působí zmatek, přivádí k pocitu tlaku a úzkosti, takže člověk "neví", co má dělat, k čemu se hodí, které dveře jsou pro něho otevřeny a na které nemá smysl bušit, navzdory tomu, že se to od něho, třeba v rodinném prostředí, očekává...

Cena za hodinový pohovor je 900,- Kč (platí se každá půlhodina). Se studentem mohou přijít i rodiče/rodič, ale může přijít i sám/a.
Student může žádat slevu na 700,- Kč/hod. Platba může být uhrazena předem na účet.

Rozhovor je nahraný a dá se poslat přes úschovnu, doporučuji však přinést si vlastní flashku, anebo je možno flashku (za příplatek cca 200,- Kč) koupit.

 


Kontakty

Objednat se přímo zde: beatland@nebesa.cz
nebo sms: 604 464 126
nebo přihláška: zde