Karmická osa aneb Hlavní úkoly tohoto života

Při tvorbě Horoskopů jsem zaměřená také na to, co jsem nazvala "Hlavními úkoly tohoto života", nebo-li Karmickou cestu.

Přesnější je však vyjádření "dharmická cesta", neboť karmou je v původním slova smyslu míněno to, co přesahuje tento náš příběh, to, co je nadřazeno nad naše vtělení a putuje nad životy.

Tato energetická esence, která přechází z jednoho vtělení do druhého a která se postupně mění a vyvíjí, může být pro naše účely nazvána třeba "energetickým zbytkem", který přechází z jednoho vtělení do druhého. Při analýze Jižního karmického uzlu je možné tuto energii specifikovat. Potom z opozice obou Uzlů, z rozdílnosti jejich kvalit a z napětí, které mezi sebou mají, se mohu věnovat analýze obou Karmických uzlů, přiléhajícím planetám a vládcům znamení potažmo analýze Lilith, čímž se dostanu k tomu, co by se dalo chápat jako podstata příběhu tohoto našeho života.

Je zajímavé, že máme tendenci, svoje hlavní úkoly tohoto našeho vtělení nevnímat rádi. Mnohdy se však zjednoduší podstatné téma života a člověka to uklidní.

Při analýze Karmické osy, se opět jedná spíš než o konkrétní a nezvratnou věštbu, o vykreslení duševní krajiny latentních možností a naznačených témat.

Na Ose Karmických úkolů lze vyčíst složitost původní, výchozí rodiny i nějakých závažných zapletení, které člověka zdržují od toho, aby žil svůj vlastní příběh, což mu může působit dlouhodobou psychickou trýzeň. Rozpoznáním hranic mezi tím, kdo je on a co je jeho zapletení s prostředím, které ho může svazovat až k úbytku vlastních životních sil a motivací, se mu může otevřít jeho vlastní cesta a vlastní prožívání vztahů se světem. Východisko (Jižním uzlem charakterizované) patří do našeho života a k našemu Osudu, ale stane-li se osudem samým, cítíme se být mimo to, co je pro nás vyživující a podstatné. Na ose jde vidět i tendence ke "zdržení" se na vlastní cestě. I s důvody které k tomu vedou. Jejich odhalením a přijetím, případně i léčením, je možno pohnout věcmi, které se zdají být nepřekonatelně veliké a stínící...

Hodina stojí 900 Kč (platí se každá půlhodina).
Rozhovor je nahraný a dá se poslat přes úschovnu, doporučuji však přinést si vlastní flashku, anebo je možno flashku (za příplatek cca 200,- Kč) koupit.