Trojčlennost,

podobně jako trojjedinost, je charakteristika pro stabilní systém, pro existenci celku

U člověka si ho lze jednoduše představit. Trojjedinost člověka spočívá v jeho duchu, duši a těle.

To je aplikováno i na společenský systém, jako by to byl jakýkoliv lidský organismus.

 

 

TROJJEDINNOST VTĚLENÍ KONÁNÍ PRINCIP SPOLEČNOST PROJEVENÝ PRINCIP
DUCH Hlava
(mozek) - nervově smyslový systém
Myšlení Volnost Umělecko - náboženská, kulturní a vědecká oblast MOUDROST
DUŠE Hruď
(srdce) - systém oběhově dýchací a rytmický
Cítění Rovnost Právně politická oblast MORÁLKA
TĚLO Břícho, údy
(metabolismus) - systém látkové výměny, hospodaření
Chtění Bratrství Hospodářsko - výrobní systém MEDITACE

Duch musí mít při své realizaci volnost a svobodu. A to se týká lidské komunikace s Bohem, Umění a Vědy.

Duší jsme si před Bohem všichni rovni. Všichni máme právo na život a na životní prostor, který nám byl Bohem dán. Měli bychom si být rovni podle lidských zákonů, stejně tak, jako jsme si rovni podle zákonů božích.

V tělesnosti jsme každý jinak vybaven a procházíme různými fázemi potřebnosti. Musíme stále hospodařit se svými silami a chovat se přitom bratrsky s ohledem k celku, ve kterém se žijeme.

Je důležité vnímat jednotlivé společenské oblasti v souvislosti s principy - VOLNOST, ROVNOST a BRATRSTVÍ a spojovat je s konáním, které každému z nich přísluší: myšlení, cítění a chtění. Společenské systémy, ve kterých žijeme, a i ty (nedávno) minulé, se kterými máme zkušenost, zbožšťují vždy jednu ze tří složek trojjediného celku a potom spojí tento PRINCIP s konáním, které mu nepřísluší. Tím dochází k velké disharmonii v systému.

Aplikovat volnost v oblasti práva znamená bezzákonnost.

Aplikovat volnost hospodářské oblasti znamená vykořisťování slabšího silnějším. (Kapitalismus absolutizuje princip svobody a volnosti v podnikání.)

Aplikovat rovnost v oblasti hospodářské znamená rovnostářství.

Aplikovat rovnost v oblasti duchovní dává nesvobodu myšlení a víry a ubíjí tvořivost. (Komunismus absolutizoval rovnost a výsledkem byla duchovní i duševní nesvoboda.)

Aplikovat bratrství v oblasti ducha primárně potlačuje osobnost a znemožňuje osobní kontakt s Bohem.

Aplikovat bratrství v oblasti duševní plodí nedůstojnost, která způsobuje nezodpovědnost za vlastní sílu.(Dogmatické církve absolutizují bratrství a podvazují lidskou zodpovědnost za vlastní osud.)

Je třeba vědět, že tak jako člověk funguje ve všech třech rovinách, i když ho může jedna charakterizovat více, než druhé dvě, tak i ve společnosti musí být zajištěna rovnováha všech těchto tří principů v návaznosti na jejich funkce.

Tato jednoduše popsatelná struktura dává možnost člověku vymezovat se vůči stávajícím společenským systémům POZITIVNĚ, protože pak není nutné hodnotit a kritizovat chyby a to, co nefunguje, ale jednoduše, z pozice trojčlenného systému lze vidět, co v kterých systémech prostě chybí. Trojjedinost hesel VÍRA, LÁSKA, NADĚJE, tak jako VOLNOST, ROVNOST, BRATRSTVÍ, je samozřejmě analogické vyjádření těchto tří, k sobě náležejících principů


Podle Emila Páleše volně zpracováno Beatricí Landovskou a Janem Korálem.
Trojčlennost je systém formulovaný Rudolfem Steinerem v rámci antroposofie.

v Praze 2008