Horoskopos = zkoumající čas

Kvalita času se neustále proměňuje. Každou chvilku se mění principy, které "vládnou" určitému okamžiku.

Chvíle, kdy jsme přišli na tento svět, byla krátká situace v čase, se kterou naše "hluboké vnitřní uspořádání" plně rezonovalo. Byla to "naše kvalita času" a proto jsme mohli být vtaženi (respektive vytaženi) zákonem resonance do "svých" životních okolností. Narodili jsme se.

Jeviště našeho osudu bylo připraveno: všichni měli své kostýmy a byli přichystáni na svých místech.

To je situace Horoskopu zrození, nebo-li Radixu.