Krize

Jsem v krizi a nevím jak dál?

Je zajímavé, že některé krize jsou hvězdami "předepsané" a týkají se lehkým či závažnějším způsobem nás všech.

Například "puberta" je ve hvězdách vidět jako "první návrat Jupitera a opozice Saturna" mezi dvanáctým a patnáctým rokem. "Krize třicátníků" se ve hvězdách projeví jako první návrat Saturna kolem 29. roku života, a je to velká a "povinná" změna v životě každého z nás. Končí ochrana a nebo také sevření rodinného systému a jedinec se musí začít stavět sám za sebe.

Vstupuje do druhého cyklu Saturna, kdy člověk tvoří svoje okolnosti a vytváří pevné struktury života na materiální úrovni, tedy věcně. V tomto čase končí období opory a nebo odboje proti strukturám výchozího rodinného systému (a nebo proti společenskému celku). Saturn všeobecně ovlivňuje velmi významně fáze životního období, kdy jsme silně pod jeho střechou - období do 29 let věku. Například při prvním velkém saturnském tranzitu, při první kvadratuře mezi šestým a sedmým rokem života, vstupuje každé dítě do systému, jde do školy. Musí se začít umět chovat ve struktuře většinové společnosti, musí buď přijímat anebo se vymezovat k tomu pevnému a závaznému, co je tradiční a normativní. Další tranzit Saturna je při jeho první opozici s výchozím postavením - mezi 14. a 15. rokem, kdy se rozhoduje o tom, jak se dál bude zrozenec v systému chovat - rozhoduje se o jeho studiích a zaměření. Samozřejmě je v tomto období nejdůležitějším faktorem vliv rodiny a společnosti. Je to velmi těžké období, struktury vynakládají tlak na to, aby si začínající člověk ujasňoval vlastní zaměření, ale ve skutečnosti je v bezmocném sevření rodiny a společnosti...

Jiný významný zlom je kolem 18. roku života, kdy probíhá návrat pozice Karmické osy, která vypovídá o tématech hlavních úkolů tohoto našeho vtělení.

Ač v této době stále pod silnou "ochranou" Saturna, respektive pod vlivem výchozí rodiny a většinové společnosti, rozvzpomínáme si každý z nás na své nejvnitřnější zadání... Hlásí se naše individualita, to, co si neseme bez ohledu na prostředí a vlivy světa, do kterého jsme se narodili. Probouzejí se k životu hluboké vzpomínky Duše, potkáváme lidi, které známe na úrovni duše, a nebo strádáme velikou vnitřní samotou - začínáme hledat svojí "duchovní rodinu". A od té doby jí hledáme, nebo ji máme a nebo jí postrádáme. Někdy se toto téma projeví jako vlivné zážitky kolem první lásky...

Další výrazná a povinná změna v životě každého z nás, je často navázaná na tzv. "krizi středního věku", kdy postupně proběhne několik zásadních tranzitů v každém horoskopu. Začíná po 36. roce života kvadraturou Pluta na výchozí postavení (tento aspekt měli lidé narození před sto lety až v 60ti letech svého života) a vrcholí opozicí Urana po 40. roce věku.
Tato opozice je zastavení nebo úlek ve chvíli, "kde je život v půli se svou poutí".

Každý člověk v hloubi duše ví, co patří do jeho života. A pokud si v tomto období, když se otočí zpět, uvědomí, že si neplní svůj hluboký vnitřní životní plán, většinou se v něm vzedme vlna energie, která ho vede ke změnám.

Astrologie nabízí možnost zanalyzovat osobní zabarvení krize, přijmout "předepsané" lekce a pochopit, v které oblasti nám osud nabízí sílu, s jejíž pomocí se můžeme povznést, zdynamizovat a z celé krize nakonec něco "získat". Mnoho osobností v dějinách právě až v tomto bodě svojí cesty uposlechlo svou hlubokou touhu po tvořivosti a změnilo radikálně svůj život. (Viz: Poselství Křížové cesty.)

To byla jen zmínka o "společných krizích", které se týkají nás všech.

Ale každý horoskop je jiný, a tak máme ještě "předepsané" své soukromé krize, situace, kdy tranzity ovlivňují naše silná či "slabá" místa v horoskopu. A v těchto chvílích se člověk ani nemůže utěšit tím, že je v pubertě, že má krizi třicátníků, či krizi středního věku... Je na své tápání a bolesti sám. Tehdy může být velmi účinnou úlevou, když se dozví, kterých oblastí se jeho krize týká, jak dlouho potrvá a které energie mu i v těžkých časech jdou vstříc a na co se může spolehnout!

Významem krize je ponor do hlubších vrstev vědomí a v druhé fázi posun k lepšímu sebeuchopení a přijetí vlastního osudu.

Individuální krize:

V eseji Poselství Křížové cesty je psáno o třech velkých krizích Člověka na jeho cestě, jako o zážitku, který každého z nás činí "vědomým". Každý máme "dar" svých soukromých krizí, které jsou v časové kvalitě našeho plynoucího života vidět právě při tranzitech přes jednotlivé pozice konkrétního horoskopu.

Při pohovorech nad těmito krizemi, je třeba se zamyslet nad tím, jak nám náš Horoskop "funguje", co máme a nemáme k dispozici, které dveře máme otevřené a které nám zůstávají navždy zavřeny. Je třeba se důkladně podívat, jak se chovají tranzitoři ve chvíli krize. Tranzitoři jsou procházející a působící planety, které celý náš život ovlivňují v tom zabarvení, jež měly v okamžiku našeho zrození... Pro někoho je i velký dobroděj Jupiter škůdce - a naopak: Obávaný Saturn může přinášet žně a sklizeň, ovšem že až po překonaných překážkách, jak je mu vlastní. Takový Saturnický horoskop, však funguje jinak, než se jeví při povrchním pohledu.

Je jisté, že vlastník takového horoskopu, má své důvody, proč žije Saturnické úspěchy a nikoli Jupiterovské... Jsou ale jiné... Naše otevřená a expandující ba přímo nenasytná společnost baží po úspěších, které patří k principu Jupitera. Ale jenom někteří z nás jsou jeho děti...

Hodina stojí 900 Kč (platí se každá půlhodina).
Rozhovor je nahraný a dá se poslat přes úschovnu, doporučuji však přinést si vlastní flashku, anebo je možno flashku (za příplatek cca 200,- Kč) koupit.

 


Kontakty

Objednat se přímo zde: beatland@nebesa.cz
nebo sms: 604 464 126
nebo přihláška: zde