SYNASTRIE = propojení dvou horoskopů

Dva radixy – dvě psychomapy – se zobrazí najednou tak, aby bylo vidět, které planety, osy a body jsou ve vzájemných vztazích. Planety se propojují mezi horoskopy s různou ochotou a vytvářejí spolu energie nových kvalit, než byly ty původní. Mnohdy se jedná o kvality velmi dynamické a motivující k rozvoji, jindy ale o kvality trpné a blokující. Nejčastěji jsou v propojených horoskopech přítomny obě možnosti. Přičemž "blokující" energie ve spojeném horoskopu není třeba vnímat jednostranně jako špatné, ale velmi často jsou to právě ty dynamizující aspekty, které vedou lidi v páru k vývoji a k vědomým změnám. Převažují-li však blokující energie nad těmi harmonizujícími, mohou dovést pár až ke krizi, kdy další vývoj a existence vztahu se může jevit jako ohrožená, a k jeho pokračování může značně přispět právě pochopení kvalit energií, které danému páru slouží k vzájemnému porozumění, propojení, respektování a vcítění. Vzájemná dynamizace, motivace, harmonizování či blokování jsou důvody, proč se lidé spojují ve vztazích, a to nejen milostných!

Někdy však zděděné rodinné vztahové vzorce, formální normy většinové společnosti a očekávání okolí, může jedince přivést až na pokraj zoufalství a bezmoci. Respekt k vlastním pocitům (a tedy k osobnímu nastavení), může mít člověk právě ve vztazích, kde se toho od něj často hodně očekává, primárně potlačen.

Synastrie umožňuje vidět do struktury párových vztahů a dynamizovat je z pozice pochopení jejich specifických zapletení...

KOMPOZIT = spojení dvou horoskopů,

kde "součtem" hodnot obou horoskopů, vyvstane hlavní téma vztahu. Jedná se o jinou, z mého úhlu pohledu, méně využitelnou techniku, než je synastrie.