Tranzity = průchody

Radix je mapou celoživotních témat. Ale kdy přijdou jednotlivé motivy ke slovu, o tom rozhoduje "kvalita času" konkrétního okamžiku.

Jak se planety postupně pohybují (každá svou specifickou rychlostí) a vyjadřují pohyb vesmíru, jakožto jeho úběžníky, vyjadřují v podstatě to, že se kvalita času "přelévá" v neustále se měnících variacích, kdy vznikají stále nové a nové formy reality. Tyto neustále se měnící "formy reality" vytvářejí různé vazby na náš kořenový horoskop - na Radix. A náš Radix na probíhající realitu více či méně reaguje, navazuje buď spolupracující a nebo trpné aspekty na různé její kvality, podle toho, jak kvalita probíhajícího okamžiku koresponduje s naším výchozím zadáním. Jedná se o tak zvané průchody planet (ve vztahu k našemu Horoskopu), které nám přinášejí jednotlivé "lekce".

Jsme buď v síle, nebo plyneme neutrálně, anebo se můžeme dostat k trpnému prožívání toho, co souvisí s naším kořenovým zadáním versus to, co se právě děje na nebi. Probíhají různá témata najednou s různě velkou silou, a to nás vede k reakci.

Jsme-li pasivní k výzvám osudu, přinášejí tyto lekce našemu životnímu příběhu právě to, co můžeme vnímat jako problémy, nesnáze, smůlu, neštěstí a to, co nás "nutí" k určitým postojovým změnám.

A nebo můžeme prožívat své lekce "vědomě" - aktivně, a můžeme se proměňovat v souladu s Radixem a s kvalitou přítomného času, konat, jednat, rozhodovat se a nebo plynout s tím, co nás právě nese.