Svatební smlouva

Ze spojení dvou horoskopů se také určuje vhodné datum svatby.

Smlouva, jejíž časová kvalita odpovídá okamžiku, kdy byla uzavřena, samozřejmě podporuje nebo nepodporuje důvody spojení. Je dobré u svatební smlouvy ohlídat postavení (rychle se pohybující) Luny, která symbolizuje témata bezpečí, mateřství, ženy - matky a celkově: domova. Protože Luna se dostává do síly většinou až s příchodem dětí, což je veliká změna ve vzájemnosti dvou lidí, je dobré postavení Luny v okamžiku uzavření svatební smlouvy, ohlídat co nejlepší pokud možno v obou horoskopech. Může to velmi změkčit a "vylepšit" případné problémy s Lunou v Radixech jednoho nebo obou manželů... Jak se to v reálu zařídí, poskládá a realizuje, je věc jiná, ale rozhodně dobře uzavřenou smlouvou vznikne vhodný časoprostor. Rodinu lidé vytvářejí proto, že budují "svůj prostor", který je "součtem představ o bezpečí", jímž jsou oba partneři vybaveni. Vlastně budují "hnízdo", úkryt pro křehké a ochraňované plody svého spojení. Excelentním vyjádřením těchto křehkých plodů spojení jsou děti. Ale nemusí to být jen děti, co je třeba ochraňovat, mohou to být city, intimita nebo jiné ochraňování hodné bytosti (zvířata, rostliny, společné projekty), které by bez ochranného hnízda nepřežili. Proto je navýsost výhodné důkladně prozkoumat obě Luny v horoskopech a dohlédnout na okamžik dobrého propojení tranzitující Luny s oběma Radixy.

Při hledání je třeba soustředit se i na sílu Slunce, aby měla rodina solární ochranu muže ve vztahu s většinovou společností. Při uzavírání partnerské smlouvy je důležité přihlédnout k mnoha dalším aspektům, například k postavení "šťastných planet" - Jupitera a Venuše a těch planet, které vypovídají o fyzických vlastnostech spojení, o radosti, vášni a schopnosti respektovat tělesnou existenci druhého i v jejích limitech a v plynutí času.

Cena za hodinový pohovor je 900 Kč (platí se každá půlhodina).
Rozhovor je nahraný a dá se poslat přes úschovnu, doporučuji však přinést si vlastní flashku, anebo je možno flashku (za příplatek cca 200,- Kč) koupit.

 


Kontakty

Objednat se přímo zde: beatland@nebesa.cz
nebo sms: 604 464 126
nebo přihláška: zde